kontakt o nas intro kronika makulatura archiwalia filmy

NAGRODA „ARTLUKA”

Kwartalnik „Artluk” od początku swojego istnienia wspomagał młodych artystów przyznając swoja nagrodę. To właśnie po odkryciu ich talentu, dzięki naszemu wsparciu zaczęli funkcjonować w rzeczywistości artystycznej, rozpoczynając kariery w trudnym świecie sztuki. Nagrodą było zazwyczaj lansowanie naszych laureatów na łamach „Artluka” poprzez reprodukowanie ich prac, jak i artykuły im poświęcone. Wspomagaliśmy początkujących twórców także finansowo poprzez przyznawane półroczne stypendia. Z takiego stypendium skorzystali Izabela Chamczyk w 2009 i Arek Pasożyt w 2010 roku. Były to jeszcze dobre czasy dla sztuki i mogliśmy pozwolić sobie na takie wspomaganie młodych talentów. „Artluk” to jedyne pismo poświecone sztuce współczesnej, które miało taką inicjatywę.

Często nagroda „Artluka” przyznawana była na ważnych konkursach malarskich czy festiwalach sztuki współczesnej jako wyróżnienie pozaregulaminowe. Na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie nagrodziliśmy młodych artystów: Krzysztofa Rzeźniczka (2006), Andrzeja Wasilewskiego (2008) i Katarzynę Szeszycką (2010). Na Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE nagrodę „Artluka” otrzymali: Tomasz Zjawiony (2017), Urszula Madera (2019) i Łukasz Jankowicz (2021), a na Festiwalu Sztuki Młodych „Przeciąg” w Szczecinie Aleksandra Ignasiak (2011).

Najwięcej nagród przyznaliśmy na Biennale Malarstwa Bielska Jesień, gdzie naszymi laureatami byli tacy artyści jak: przedwcześnie zmarły Jan Dziaczkowski (2007), Jakub Ciężki (2011), Bartosz Kokosiński (2013), Jakub Adamek (2015), Joanna Kaucz (2017), Karolina Balcer (2019) i Natalia Bażowska (2021).

Bywało, że nagrodę otrzymywali twórcy dojrzali z dorobkiem  artystycznym: Jörg Bock-Dahmen (2008), Sławomir Toman (2012), Beata Ewa Białecka (2014) i Mariusz Dąbrowski (2022). Jerzy Kosałka otrzymał ją na Biennale Malarstwa Bielska Jesień w 2009 roku, a na Piotrkowskim Biennale Sztuki w 2021 Angelika Fojtuch.

W tym numerze „Artluka” prezentujemy dokonania niektórych laureatów nagrody „Artluka” i naszych stypendystów.

powrót