kontakt o nas intro kronika makulatura archiwalia filmy

Tomasz Wendland
ROK 2017

W tym numerze prócz rankingu najważniejszych wystaw i instytucji ubiegłego roku przybliżymy postać Tomasza Wendlanda, nominowanego przez kwartalnik „Artluk” kuratorem roku 2017, inicjatora Festiwalu Inner Spaces (1993), Mediations Biennale w Poznaniu (2007), projektu Hotel de Inmigrantes (2008), CSW Inner Spaces (1998), MONA (2014) oraz organizatora ponad 100 wystaw w Polsce i na świecie, m.in.: w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, w Chinach, Indonezji, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Korei, Niemczech, Słowacji,  Turcji, Urugwaju, Włoszech, Nowym Jorku. A jako artysta realizującego swoje prace w różnych mediach: wideo i dźwięk, instalacja, rysunek, rzeźba, fotografia, obiekt, performance. Dominika Sumińska w tekście o Mediations Biennale pisze: „Tekstów o samym Mediations Biennale powstało dużo, dlatego może warto przyjrzeć się temu wydarzeniu z nieco innej perspektywy, a mianowicie przez pryzmat osoby jej organizatora, inicjatora, dyrektora, którym był, jest i, z pewnością, będzie, Tomasz Wendland.
Próbując dotrzeć do źródeł idei „Mediacji”, cofnąć należy się aż do początków działalności Centrum Sztuki Współczesnej INNER SPACES Multimedia, którego pierwsza wystawa nosiła taki właśnie tytuł („Mediacje”, 1999 r.). Powstanie Inner Spaces było z kolei konsekwencją odbywającego się już od 1992 roku Międzynarodowego Festiwalu Inner Spaces. W roku 2004 Inner Spaces połączyło się z Fusion Atrs z Nowego Jorku tworząc IF MUSEUM Inner Spaces. Ogniwem spajającym te wszystkie przekształcenia i inicjatywy był Tomasz Wendland”.

powrót